نکاتی در خصوص کانال تازه احداث خیابان ابوذر

کانال دفع آب‌های سطحی خیابان ابوذر نقشی اساسی در تسریع جمع آوری آب باران بارش اخیر داشته است .

کانال دفع آب‌های سطحی خیابان ابوذر بندرماهشهر که به تازگی کارگذاری شده است نقشی اساسی در تسریع جمع آوری آب باران بارش اخیر داشته است؛ به همین جهت ذکر چند نکته در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد:
۱.کانال خیابان ابوذر در فازهای۱ ، ۲ و ۳ طراحی گردیده است که کانال فعلی احداث شده تنها فاز اول این پروژه بوده و به عنوان بخشی از خط اصلی جمع کننده آبهای سطحی میباشد.
۲.فاز دوم این کانال ادامه دهنده خط اصلی، حدفاصل چهار راه ابوذر تا خیابان امام(ره) خواهد بود که به زودی اجرا خواهد شد.
۳.فاز سه پروژه مربوط به اتصال کوچه های فرعی به خط اصلی خواهد بود.
آیا کانال احداث شده فعلی انتظارات را براورده کرد؟
به هنگام بارندگی های شدید ، تاخیر در دفع آبهای سطحی در تمام دنیا یک امر بسیار طبیعی است، لذا در بارندگی های بسیار شدید ، مدت زمان دفع برای این کانال حدودا یک ساعت در نظر گرفته شده ؛ اما به دلیل عدم اجرای فازهای ۲ و ۳ ؛ و همچنین سرازیر شدن آبهای خیابان های مجاور به این کانال، میزان تاخیر در دفع به ۲ساعت رسید.
در بارندگی های با حجم پایین نیز هیچگونه تاخیری در دفع آبهای سطحی این کانال وجود نخواهد داشت.