لایروبی و ترمیم کانال های آسیب دیده در بارندگی های اخیر + تصاویر

کانال های که در بندرماهشهر و شهرک های اطراف در بارندگی اخیر دچار آسیب شدند توسط شهرداری بندرماهشهر در حال ترمیم و لایروبی هستند .