اعزام بخشی از ماشین آلات شهرداری بندرماشهر به بندرامام + فیلم

با دستور شهردار بندرماهشهر، برخی ماشین آلات عمرانی و آتش نشانی شهرداری بندرماهشهر برای کمک به حادثه دیدگان بندرامام وارد این شهر شدند.

صبح روز ۱۳آذر۱۳۹۹ با دستور شهردار بندرماهشهر ، برخی ماشین آلات شهرداری به همراه تعدادی از نیروهای خدماتی، با نظارت داریوش گنجی پور، معاونت خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر، برای کمک به بحران های ایجاد شده در بندرامام وارد این شهر شدند.