جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهرک طالقانی توسط مدیریت منطقه۳ شهرداری بندرماهشهر + تصاویر