لوله گذاری دفع آبهای سطحی خیابان امام حسین(ع) در فاز یک + تصاویر

‌ ‌ این لوله گذاری جهت تسریع در دفع و تخلیه آبهای سطحی فاز یک و قسمتی از بلوار کوثر به خور انجام شده است.