جدول کشی و پیاده روسازی منازل فرودگاه منطقه کاریابی توسط واحد عمران شهرداری بندرماهشهر + تصاویر