رنگ آمیزی جداول و ساماندهی کانال های شهرک شهید رجایی + تصاویر

عملیات ساماندهی کانال های فرسوده دفع آبهاي سطحي شهرک شهید رجایی در حال انجام است .

مدیر منطقه۴ شهرداری بندرماهشهر گفت: عملیات ساماندهی، احداث و درپوش گذاری ۵۰۰متر از کانال های فرسوده دفع آبهای سطحی شهرک شهید رجایی در حال انجام است.

‌سعد عساکره گفت: تاکنون کانال های خیابان های پرواز، قدس۳ ، خیبر و نصر بازسازی و برخی پل های فرسوده نیز ترمیم شده است.

‌عساکره گفت:به منظور بهبود سیما و منظر شهری ، با همکاری سازمان حمل و نقل شهرداری ، یک هزارمتر از جداول شهرک شهید رجایی رنگ آمیزی شده است.

 1