آخرین مرحله از طرح جهادی و نظافت خدمات عمومی در منطقه (۲)

آخرین مرحله از طرح جهادی و نظافت خدمات عمومی در منطقه (۲) شهرداری بندر ماهشهر:
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :
آخرین مرحله از طرح جهادی و نظافت و خدماتی در ناحیه صنعتی منطقه نوپاژ با همکاری شهروندان به اجرا درآمد .
مهندس مجاهد نظارات با اشاره به ضرورت و مشارکت همگانی در بحث نظافت شهری ، و تأکید بر اینکه تنها با مشارکت شهروندان ، توسعه پایدار شهری رقم خواهد خورد ، اظهار نمود ، هدف اصلی این برنامه جهادی جلب مشارکت عمومی در بحث نظافت شهری است و این امر بسیار اثر گزار خواهد بود .
ایشان از شهروندان گرامی خواستند تا شهرداری را در اینگونه طرحهای جهادی همیاری نموده و مشارکت فعالانه داشته باشند .
در ادامه این برنامه ، مهندس داریوش گنجی پور معاونت خدمات شهرداری بندر ماهشهر طی سخنانی بیان نمود بی شک اینگونه اقدامات جهادی پاکسازی و نظافت عمومی می تواند در زیبا سازی و توسعه شهر اثرگزار باشد و موجبات رضایت مندی شهروندان را فراهم آورد .
وی افزود : بدون شک خدمات رسانی به مردم بطور قطع با همکاری مردم عزیز فراهم خواهد شد . وی با بیان اینکه حرکات جهادی شهرداری ادامه خواهد شد ، خاطر نشان کرد ، طرحهای جهادی پاکسازی بویژه در مناطق کمتر تولید یافته و دارای کمتر امکانات در شهر انجام خواهد شد ، گنجی پور ، در پایان گفت : مرحله بعدی از طرح جهادی پاکسازی و نظافت عمومی در شهرک شهید رجایی با مشارکت مردم انجام خواهد گرفت .
در این طرح جهادی که در منطقه نوپاژ انجام گرفت ، حمید غبیشاوی عضو شورای اسلامی شهر هم ، ابتدا از هر واحد هایی که در طرح جهادی نظافت عمومی شرکت و تلاش مضاعف داشته اند تقدیر کرد .
ایشان اینگونه طرحهای جهادی را بویژه در مناطق محروم را موجب خیر و برکت دانست و خاطر نشان کرد ، اینگونه حرکات جهادی بویژه در مناطق محروم شهری ، امری بسیار پسندیده و مفید عنوان کرد.
خاطر نشان میگردد ، طرح جهادی پاکسازی و نظافت عمومی از سوی شهرداری بندر ماهشهر با اقداماتی شامل هرس درختان – لایروبی جداول – نخاله برداری – زیرسازی و آسفالت معابر – لکه گیری و اقدام به کاشت فضای سبز در مکانهای مختلف با همکاری و هماهنگی واحد های : موتوری ، زیبا سازی ، فضای سبز ، تأسیسات و روابط عمومی ، زیر سازی و آسفالت و خدمات شهری به مدت یک هفته در مناطق نوپاژ ، اسکیوها ، وکارگریها انجام شد .
در پایان این طرح جهادی در منطقه نوپاژ به دو شهروند نمونه که در پاکسازی و نظافت عمومی منطقه خود تلاش مضاعف داشته بودند با لوح تقدیر تجلیل بعمل آمـد .