ادامه ساماندهی فضای بین بلوک های مسکن مهر فاز۷ + تصاویر

ساماندهی و ایجاد فضای سبز بین بلوک های فاز۷ که پیش از این به محلی برای انباشت زباله و نخاله های ساختمانی تبدیل شده بود با ۷۰درصد پیشرفت در حال انجام است.

در فاز اول این پروژه ساماندهی ۲۳ قطعه با بودجه ای بالغ بر ۴ میلیارد در دستور کار قرار دارد.

در این پروژه تمهیداتی از قبیل نخاله برداری و خاکبرداری ، خاکریزی زراعی، زهکشی و تجهیز سیستم آبیاری مکانیزه به همراه ۱۳هزار و ۵۳۰ متر مربع پیاده روسازی ، ۷هزار و ۴۴۰ متر مربع جدول کشی و محوطه سازی اجرا می شود.

 1