اجرای سیستم زهکشی قطعات حدفاصل میدان مارون تا میدان شهید فهمیده + تصاویر

خاکریزی و اجرای سیستم زهکشی قطعات حدفاصل میدان مارون تا میدان شهید فهمیده توسط واحد فضای سبز شهرداری بندرماهشهر انجام شد .