اجرای نقاشی های دیواری در سطح شهر بندرماهشهر + تصاویر

دیوارهای قدیمی شهر بندرماهشهر با نقاشی های دیواری زیباسازی شدند

هژیر دنیاری مسئول واحد زیباسازی شهرداری بندرماهشهر گفت: برخی دیوارهای قدیمی که در معابر اصلی شهر بندرماهشهر قرار دارند با نقاشی های دیواری توسط هنرمندان بومی شهر زیباسازی شدند .