‌رنگ آمیزی جداول و بلوارهای بندرماهشهر + تصاویر

رنگ آمیزی جداول و بلوارهای خیابان های اصلی بندرماهشهر و شهرک های اطراف در حال انجام است.

رییس سازمان حمل و نقل شهرداری بندرماهشهر گفت:رنگ آمیزی جداول و بلوارهای خیابان های اصلی بندرماهشهر و شهرک های اطراف در حال انجام است.

بهشاد بهبهانی گفت:اجرای رنگ آمیزی جداول شهری به منظور ارتقای زیبایی های بصری و نظم بخشی و همچنین افزایش دید رانندگان انجام می شود و تا کنون خیابان های اصلی منتظری، شریفی، بلوار اصلی آیت الله طالقانی و برخی خیابان های اصلی شهرک های تابعه انجام شده است.

‌‌‌بهبهانی گفت: پروژه رنگ آمیزی معابر به صورت “امانی” و توسط دستگاه اتوماتیک انجام می شود که صرفه جویی قابل ملاحظه ریالی را در پی خواهد داشت .