ادامه جدول گذاری و ساماندهی حاشیه بلوار سلامت توسط واحد دفترفنی شهرداری بندرماهشهر + تصاویر