کاهش۵۰درصدی تصادفات درون شهری بندرماهشهر + تصاویر

آمار تصادفات درون شهری بندرماهشهر ۵۰درصد کاهش یافته است.

مجاهد نظارات گفت: آمار تصادفات درون شهری بندرماهشهر نسبت به سال گذشته ۵۰درصد کاهش یافته است.
شهردار بندرماهشهر گفت: بخشی از کاهش تلفات مربوط به افزایش دقت و احتیاط شهروندان در رانندگی و همچنین نظارت و کنترل بیشتر پلیس راهنمایی بر تردد هاست.
نظارات ادامه داد: عوامل دیگر کاهش تصادفات مربوط به مصوبات شورای ترافیک و اصلاح نقاط حادثه خیز شهری ، اصلاح هندسی معابر، ایجاد سرعتگیرهای مختلف، نصب علائم ترافیکی ،چراغ های مختلف راهنمایی و خطر در سطح شهر میباشد.