جلسه نماینده های کارگران شهرداری با مسئولین شهری + تصاویر

جلسه نماینده های کارگران با معاونت فرماندار ، شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر بندرماهشهر پیرامون نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برگزار شد .