همایش روز ملی حمایت از صنایع کوچک

هم اکنون، همایش روز ملی حمایت از صنایع کوچک با حضور سرکار خانم حیدری نایب رئیس و رئیس کمیسیون امور فرهنگی شورای اسلامی در مصلای امام خمینی تهران
۹۷/۵/۲۱

منبع