تولید ۱۲هزارتن آسفالت در نیمه دوم سال ۹۹ در بندرماهشهر + تصاویر

نیمه دوم سال ۱۲هزارتن آسفالت در بندرماهشهر تولید شد.

شهردار بندرماهشهر گفت: در نیمه دوم سال جاری ۱۲هزار تن آسفالت در مجتمع تولیدی شهرداری بندرماهشهر تولید شده است.
نظارات گفت: از این حجم تولید شده ۵هزارتن صرف لکه گیری های آبفا و ۷هزارتن در معابر مختلف شهر استفاده شده است.
وی ادامه داد: برای زیرسازی های سطح شهر ۴۸هزار تن مصالح مرتبط مورد استفاده قرار گرفته است و حدود ۱۳میلیارد تومان مجموع هزینه های زیرسازی و آسفالت در نیمه دوم سال ۹۹ میباشد.
شهردار بندرماهشهر در پایان خاطرنشان کرد: مشکل کمبود قیر و قیمت سرسام آور این فرآورده نفتی همچنان پابرجاست و شهرداری بندرماهشهر هم همانند شهرداری های کل کشور با این مشکل دست و پنجه نرم می کند.