ایجاد فضای سبز حاشیه جنوبی فاز۷ + تصاویر

حاشیه جنوبی فاز ۷ ساماندهی شد.

داوودی، مسئول واحد فضای سبز شهرداری بندرماهشهر اظهار کرد: به منظور توسعه سرانه فضای سبز و ایجاد فضای بصری مناسب ، حاشیه جنوبی فاز ۷ ساماندهی شد.
داوودی گفت: این ساماندهی شامل خاک برداری ، خاکریزی، زهکشی، کودپاشی ، اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و کاشت چمن بذری است.
مسئول واحد فضای سبز شهرداری بندرماهشهر گفت: بخش هایی از پروژه به بهره برداری رسیده و بخش های دیگر آن نیز در حال اجرا میباشد.