بازسازی اساسی یک جرثقیل توسط شهرداری بندرماهشهر+ تصاویر

بازسازی اساسی یک دستگاه جرثقیل توسط شهرداری بندرماهشهر انجام شد .

حسین همتی ، مسئول واحد موتوری شهرداری بندرماهشهر گفت: به منظور تجهیز ناوگان موتوری شهرداری بندرماهشهر، یک دستگاه جرثقیل ۱۰تن خریداری شد.
وی ادامه داد: اتاق و شاسی این جرثقیل از ناوگان فرسوده شهرداری بود که تعمیرات اساسی بر روی آن انجام و متعلقات جرثقیل خریداری و بر روی آن نصب گردید.
همتی گفت:قیمت جرثقیل صفر کیلومتو حدود ۲.۵میلیارد تومان میباشد اما این جرثقیل با اعتباری بالغ بر ۶۰۰میلیون تومان مجددا به ناوگان موتوری شهرداری بازگردانده شد.