رنگ آمیزی و آماده سازی تخم مرغ های رنگی نوروز ۱۴۰۰ ، توسط واحد زیباسازی شهرداری بندرماهشهر + تصاویر