آغاز طرح واکسیناسیون کویید ۱۹ کارگران شهرداری بندرماهشهر

طرح واکسیناسیون کویید ۱۹ کارگران شهرداری بندرماهشهر آغاز شد .

معاون خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر اظهار کرد: با پیگیری های صورت گرفته طرح واکسیناسیون کارگران خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر از امروز چهارشنبه مورخ ۱۱فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد.

داریوش گنجی پور گفت: در روز اول اجرای این طرح ۲۷ کارگر شهرداری واکسن کوید ۱۹ دریافت کردند.

‌معاون خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر گفت: این کارگران شامل غسال ها ، لایروب ها و پاکبانان هستند و در روزهای آینده نیز تمامی کارگران واکسینه خواهند شد.