اقدامات واحدزیرسازی وآسفالت شهرداری بندرماهشهر

به گزارش روابط عمومی شرهداری و شورای اسلامی شهر  بندر ماهشهر: اقدامات واحدزیرسازی وآسفالت شهرداری بندرماهشه،

۱)آسفالت خیابان سعیدی ولایت ۱

۲)زیرسازی محل شکستگی لوله آب میدان امام حسین سرنبش بلوار کوثر

۳)زیرسازی  نخاله برداری خیابان مهارت ۵ فاز۷

 1