اجرای دیوار نگاره های شهری توسط واحد زیباسازی شهرداری بندرماهشهر +تصاویر