ایجاد شبکه Gis زیرساخت های شهرداری بندرماهشهر

شبکه Gis زیرساخت های شهرداری بندرماهشهر ایجاد می گردد.

شهردار بندرماهشهر اظهار کرد: تنوع فعالیت های شهرداری در سطح مناطق و معابر مختلف شهری، نیازمند اطلاعات و آمار دقیق از موقعیت و ایجاد پایگاه داده های مکانی مورد نظر میباشد؛ و گاها عدم وجود اطلاعات جامع و دقیق ، موجب پیچیدگی و طولانی شدن برخی پروژه ها می شود.
مجاهد نظارات گفت: با راه اندازی این پایگاه داده مکانی، تمامی واحد های شهرداری آمار و اطلاعات حوزه فعالیت خود را در این سیستم ثبت و یک سامانه جامع آماری تشکیل خواهد شد که از آن می توان در برنامه ریزی های شهری نهایت بهره را کسب نمود.
نظارات ادامه داد:از این سیستم می‌توان در برنامه‌ریزی شهری و عمرانی ، تغییرات طرح تفصیلی، ذخیره‌سازی و بروزرسانی داده ها، اطلاعات زیرساختی، اجرای طرح های توسعه ای و تصمیم گیری در مواقع بحران استفاده کرد.
شهردار بندرماهشهر خاطرنشان کرد: طراحی این سیستم اکنون آغاز شده است و در فاز اول تمامی خطوط اصلی و فرعی دفع آبهای سطحی ، تابلوهای اسامی معابر در این سیستم پیاده سازی خواهد شد.