خرید و توزیع مخازن زباله در بندرماهشهر/کمبود مخازن به دلیل سرقت + تصاویر

تعداد ۱۰۰عدد مخزن جدید زباله خریداری و در نقاط مختلف شهر در حال توزیع است.

معاون خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر گفت: تعداد ۱۰۰عدد مخزن جدید زباله خریداری و در نقاط مختلف شهر در حال توزیع است.
داریوش گنجی پور گفت:مدتیست که سرقت مخازن زباله در خیابان ها برای شهروندان و شهرداری به یک معضل تبدیل شده است .
گنجی پور خاطرنشان کرد:باتوجه به تورم حاکم براقتصادکشورقیمت مخازن زباله بویژه در دوسال گذشته رشد بسیار بالایی داشته و شهرداری درحدتوان مالی و بودجه مصوب نسبت به خرید وجایگزینی مخازن جدیداقدام می نماید.