آغاز عملیات احداث ۳۳۰متر کانال زیرزمینی دفع آبهای سطحی بلوار ملک الشعرای بهار + تصاویر

احداث ۳۳۰متر کانال زیرزمینی دفع آبهای سطحی بلوار ملک الشعرای بهار آغاز شد.

شهردار بندرماهشهر اظهار کرد: فاز اول عملیات احداث کانال زیرزمینی دفع آبهای سطحی بلوار ملک الشعرای بهار ناحیه صنعتی آغاز شد.
‌مجاهد نظارات گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و به متراژ ۳۳۰متر انجام خواهد شد.
شهردار بندرماهشهر گفت: با اجرای این پروژه، سرعت دفع آبهای سطحی در خیابان های ملک الشعرای بهار ، خیابان فرهنگسرای فردوسی و خیابان های نور بسیار افزایش خواهد یافت.