بازدید حمید غبیشاوی عضو شورای اسلامی شهر از کشتارگاه دام شهرداری بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهربندر ماهشهر :

بمنظور پیگیری و ارتقاء امور عمرانی کشتارگاه دام شهرداری ، حمید غبیشاوی عضو شورای اسلامی شهر برای دومین بار به نمایندگی از شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر، از این کشتارگاه بازدید بعمل آورد .

ایشان از اقدامات واحد امور عمرانی شهرداری ، به لحاظ تلاش در توسعه امور عمرانی کشتارگاه شهرداری قدر دانی نمود و خواهان تلاش مضاعف این واحد عمرانی در کشتارگاه دام شهرداری شد .