آغاز فاز سوم احداث کانال های زیرزمینی اطراف شهرک طالقانی + تصاویر

فاز سوم احداث کانال های زیرزمینی اطراف شهرک طالقانی آغاز شد/فاز اول و دوم با اعتبار ۵۶میلیارد ریال به اتمام رسید.

شهردار بندرماهشهر اظهار کرد: فاز اول و دوم عملیات ساماندهی و احداث ۱۳۶۰متر کانال دفع آبهای سطحی حاشیه شهرک آیت الله طالقانی با اعتبار ۵۶ میلیارد ریال به اتمام رسید و اکنون فاز سوم این پروژه آغاز شده است.
مجاهد نظارات گفت: در فاز سوم ۵۰۰متر دیگر از لجنزارها و کانال های عمیق اطراف شهرک طالقانی با اعتباری بالغ بر ۴۰میلیارد ریال ساماندهی خواهد شد.
نظارات تصریح کرد:تاکنون بیش از ۱۶هزارمتر کانال دفع آبهای سطحی در بندرماهشهر و شهرک های اطراف احداث شده است که این حجم از کانال کشی و لوله گذاری در بندرماهشهر بی سابقه است و در سه سال اخیر برای اینگونه کارهای زیرساختی، اعتبارات زیادی در نظر گرفته شده است.