تعمیر سیستم روشنایی ورودی های شهر توسط واحد تاسیسات شهرداری بندرماهشهر +تصاویر