ادامه پروژه لوله گذاری دفع آبهای کوی آزادگان + تصاویر

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴میلیاردتومان و به متراژ ۶۷۰متر، از ضلع شرقی پارک فردوس تا کمربندی (و برخی فرعی ها)در حال اجراست.