جلسه کمیسیون حفاری بندرماهشهر جهت شروع فاز دوم کانال دفع آبهای سطحی ناحیه صنعتی+ تصاویر

جلسه کمیسیون حفاری شهرستان با حضور معاون فرماندار، شهردار ، روسای ادارات در سالن جلسات شهرداری بندرماهشهر برگزار شد.

این جلسه به منظور هماهنگی های بین ارگانی جهت اجرای فاز دوم کانال دفع آبهای سطحی ناحیه صنعتی برگزار شد.
جزئیات و نحوه اجرای این پروژه مهم به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.