انتخاب داریوش گنجی پور به عنوان سرپرست شهرداری بندرماشهر + تصاویر

داریوش گنجی پور سرپرست شهرداری بندرماشهر شد.

در رای گیری امروز شورای شهر بندرماهشهر،داریوش گنجی پور به عنوان سرپرست شهرداری بندرماهشهر انتخاب شد.
گنجی پور پیش از این سمت معاونت خدمات شهری شهرداری را بر عهده داشت.