بازید سرپرست شهرداری بندرماهشهر از مانور پاکسازی ۱۸۰دستگاه + تصاویر

در راستای نظافت عمومی شهر و پاکیزگی محیط شهری مانور پاکسازی محله به محله در منطقه۱۸۰ دستگاه منطقه ۲ در دستور کار حوزه خدمات شهری منطقه قرار گرفت .

مانور های پاکسازی در منطقه بصورت گردشی و جدول زمان بندی اجرا می شود.