بازدید سرپرست شهرداری بندرماهشهر از سه پروژه در دست اجرا+ تصاویر

داریوش گنجی پور ، سرپرست شهرداری بندرماهشهر به منظور تسریع در روند اجرای پروژه های در دست اجرای شهرداری، از نزدیک میزان پیشرفت برخی پروژه ها را مورد بررسی قرار داد.

سرپرست شهرداری بندرماهشهر از سه پروژه توسعه نقاهتگاه سگ های بلاصاحب ، آماده سازی معدن خاک کانال هدامه و نخاله برداری زمین ۹هکتاری جهت جانمایی دستفروشان ماشینی بازدید کرد.