رنگ آمیزی جداول و خط کشی ترافیکی باند جدید الاحداث بلوار ۹دی به بلوار آیت الله طالقانی+تصاویر