اکران شهری طرح “ظاهر و باطن” در بیلبوردهای بندرماهشهر+تصاویر

ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنیم. ‌