بازدید مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان به همراه اعضای شورا و سرپرست شهرداری بندرماهشهر از برخی پروژه های زیرساختی بندرماهشهر+ تصاویر