آغاز عملیات تعریض خیابان کارگر ناحیه صنعتی+تصاویر

عملیات درپوش گذاری ، پیاده روسازی و تعریض خیابان کارگر ناحیه صنعتی به طول ۳۲۰متر آغاز شد.

در این پروژه کانال های آسیب دیده خیابان بازسازی، لایروبی و درپوش گذاری خواهد شد.
‌در بخش پیاده روسازی این خیابان نیز، حدود ۶۰۰متر جدول کشی و ۲۵۰۰مترمربع، کفپوش گذاری پیش بینی شده است.
‌این پروژه با اعتباری بالغ بر۲میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان اجرا خواهد شد که با اتمام آن ۳متر به عرض خیابان اضاف و تردد در این مسیر تسهیل میگردد.