ایجاد فضای سبز حاشیه بلوار شهید مدرس+تصاویر

به منظور توسعه سرانه فضای سبز و ایجاد فضای بصری مناسب ، حاشیه بلوار شهید مدرس ساماندهی شد.

این ساماندهی شامل خاک برداری ، خاکریزی، زهکشی، کودپاشی ، اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و کاشت چمن بذری میباشد.

این پروژه هم اکنون به بهره برداری رسیده و فضای سبز ایجاد شده جلوه بصری مناسبی را برای حاشیه این بلوار ایجاد کرده است.

صاویر