شهردار بندرماهشهر

اجرای پروژه پیاده راه بانک ملی ناحیه تسریع یابد/مسیر باید سریعتر بازگشایی شود

صبح امروز جلسه ساماندهی پروژه پیاده راه بانک ملی ناحیه صنعتی به ریاست شهردار بندرماهشهر و برخی مدیران این شهرداری در دفتر شهردار بندرماهشهر برگزار شد.

در این جلسه مشکلات و نیازمندی ها جهت اتمام این پروژه مطرح و روند اجرا و میزان پیشرفت کار مورد بررسی قرار گرفت.

شهردار بندرماهشهر در خلال این جلسه با تذکر به مسئولین مربوط تاکید کرد: روند اجرای پروژه پیاده راه باید با سرعت بیشتری انجام شود.

حسین صفری اظهار کرد: این پروژه در یک مکان پر تردد و در محل کسب درآمد مردم در حال اجراست و چند ماه است علاوه بر خلل های ایجاد شده در تردد شهروندان در کار کسبه محترم منطقه نیز اخلال ایجاد شده است.

شهردار بندرماهشهر با دستور به مجموعه زیردست تاکید کرد: به صورت ویژه تسریع در اجرای پروژه و بازگشایی مسیر در دستور کار قرار گیرد تا بیش از این شرمنده شهروندان عزیز و کسبه محترم نشویم.