ورودی بندرماهشهر حدفاصل پل فرودگاه تا پل ولایت بهسازی و زیباسازی می شود+ تصاویر

جلسه مشترک شهردار بندرماهشهر ، ریاست فرودگاه و ریاست اداره راهداری شهرستان بندرماهشهر پیرامون ساماندهی نمای بیرونی فرودگاه و زیباسازی ورودی بندرماهشهر در دفتر شهردار بندرماهشهر برگزار شد.

شهردار بندرماهشهر در این جلسه اظهار کرد: یکی از اولویت های کاری بنده در شهرداری بندرماهشهر ساماندهی ورودی های شهر است که هم اکنون این ورودی ها زیبنده شهری چون بندرماهشهر نیست.

حسین صفری ادامه داد: بر همین اساس به معاونت شهرسازی تاکید کردم که طراحی پروژه ساماندهی و زیباسازی ورودی و خروجی بندرماهشهر حدفاصل پل فرودگاه تا پل ولایت را آغاز کند.

شهردار بندرماهشهر گفت: از مجموعه فرودگاه بندرماهشهر و اداره راهداری انتظار می رود تا شهرداری را در اجرای این پروژه همراهی نمایند.

در ادامه جلسه رؤسای فرودگاه و اداره راهداری بندرماهشهر بر همکاری همه جانبه با شهرداری بندرماهشهر در اجرای این پروژه تاکید نمودند.