بازدید شهردار و اعضای شورای شهر بندرماهشهر از پروژه های شهری+تصاویر

شهردار بندرماهشهر و اعضای محترم شورا با حضور در محل اجرای پروژه ها، از نزدیک در جریان میزان پیشرفت این پروژه قرار گرفتند.

 1