نصب گلدان فایبر گلاس در اطراف بازار ماهی فروشان توسط واحد زیبا سازی شهرداری بندرماهشهر

❄نصب گلدان فایبر گلاس در اطراف بازار ماهی فروشان توسط واحد زیبا سازی شهرداری بندرماهشهر