حضور شهردار بندرماهشهر در جلسه مشترک برخی شهردارن با معاون وزیر و استاندار خوزستان+تصاویر

جلسه مشترک برخی شهرداران استان خوزستان با معاون عمرانی وزیر کشور در سالن جلسات استانداری خوزستان برگزار شد.

این جلسه با حضور دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، دکتر خلیلیان استاندار خوزستان ، دکتر عبیات معاون استاندار خوزستان و دکتر فلسفی زاده مدیرکل امور شهری برگزار شد.