امین بهبهانی اسلامی

نام و نام خانوادگی
امین بهبهانی اسلامی
شغل
صنایع پتروشیمی
تاریخ تولد
1368
سمت فعلی در شورا
رئیس شورای اسلامی شهر
تحصیلات
کارشناس برق الکترونیک
کمیسیون :
دارایی و تجدید نظر