اقدامات واحد عمرانی شهرداری بندرماهشهر در روز پنجشنبه ۲۵ مرداد

اقدامات واحد عمرانی شهرداری بندرماهشهر در روز پنجشنبه ۲۵ مرداد

🔹ساخت پل ورودی خیابان پرستار٢

🔹ادامه ترمیم پیاده رو پارک خطی دیوار سپاه

🔹کفپوش گذاری ورودی قطعه شهدا باغ رضوان

❄روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربندرماهشهر