اقدامات صورت گرفته توسط واحد زیر سازی و آسفالت شهرداری بندر ماهشهر در منطقه فاز (۷) از تاریخ دی ماه ۹۶ تاکنون

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :

بمنظور سهولت در امر تردد و زیبا سازی منطقه فاز ۷ ،واحد زیر سازی و آسفالت شهرداری بندر ماهشهر اقدامات لازم را در ارتباط با آسفالت معابر و کوچه های این منطقه را به شرح ذیل بعمل آورده است .

  • مجموع آسفالت به تناژ ۱۵۲۹ تن
  • مخلوط به تناژ ۷۲۹۲ تن
  • شفته آهک به تناژ ۱۰۹۲ تن
  • بیس به تناژ ۷۲۶۲ تن