اقدامات انجام گرفته واحد زیبا سازی شهرداری بندر ماهشهر در شهرک شهید رجایی ( منطقه ۴)

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :

در راستای خدمات رسانی مطلوب و مناطق کمتر توسعه یافته و محروم شهر ، واحد زیبا سازی شهرداری بندر ماهشهر ، در شهرک شهید رجایی ( منطقه ۴ ) در چهار ماهه اول سالجاری اقدامات لازم را به شرح ذیل بعمل آورده است .

 • رنگ آمیزی ست ورزشی واقع در کوی فرودگاه ۲۱ عدد
 • رنگ آمیزی صندلی و مخازن کوی فرودگاه
 • رنگ آمیزی وسایل ورزشی زمین چمن در منطقه ۴
 • نصب صندلی واقع در محوطه سالن چند منظوره ۴ عدد
 • نصب صندلی واقع در پارک زیتون ۲ عدد در منطقه ۴
 • رنگ آمیزی دور ست بازی انتهای خیابان دولت
 • رنگ آمیزی وسایل ورزشی پارک نخل
 • رنگ آمیزی دیوار شهرداری منطقه ۴
 • جمع آوری بیلبورد غیر مجاز ۱ عدد در منطقه ۴
 • نصب صندلی پارک محله ای در انتهای خیابان اصلی ۴ عدد
 • رنگ آمیزی صندلی و مخازن زباله در پارک نخل
 • جانمایی آلاچیق در پارک نخل ۵ عدد
 • راه اندازی پارک محله ای و نصب ست بازی در منطقه ۴
 • نصب کف پوش زیر ست بازی در منطقه ۴
 • نصب فنداسیون پایه روشنایی در پارک محله ای
 • رنگ آمیزی دیوار اطراف پارک نخل
 • نصب سفره هفت سین در پارک نخل
 • تعمیرات ست ورزشی در پارکهای محله ای در منطقه ۴
 • نصب تاب زنجیری در منطقه ۴