آغاز عملیات احداث فضای سبز حاشیه کمربندی حد فاصل میدان کارگر تا ورودی فاز ۷ بندر ماهشهر

آغاز عملیات احداث فضای سبز حاشیه کمربندی حد فاصل میدان کارگر تا ورودی فاز ۷ بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی از رئیس دفتر فنی شهرداری آقای مهندس محسن نظارات آغاز عملیات احداث فضای سبز حاشیه کمربندی حد فاصل میدان کارگر تا ورودی فاز ۷ بندر ماهشهر با مساحت ۱۴۰۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۳۴ میلیارد ریال آغاز بکار گردید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر