عملیات ایجاد فضای سبز حاشیه جاده کمربندی به فاز هفت

عملیات ایجاد فضای سبز حاشیه جاده کمربندی به فاز هفت

به گزارش روابط عمومی : حاشیه کمربندی روبروی زمین چمن طبیعی شهیداحمدپور به مساحت ۱۳۵۰۰ متر مربع شامل ساخت سپتیک، نخاله برداری خاکریزی تسطیح زهکشی لوله کشی اجرای سیستم آبیاری مکانیزه و کاشت چمن بذری بوده است که در روز ۱۵ اسفند روز درختکاری اقدام به کاشت نهال مثمر خواهد شد .

همچنین بلوار ورودی فاز هفت بنام بلوار نخل به تعداد ۱۱۰ نفر نخل کاشته میشود.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر

 3